بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فرهاد سلیمی

فرهاد سلیمی

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :سازمان پیکار

تاریخ اعدام : ۳۱ تیر ۱۳۶۰

رندان اوین