بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد رحیم زاده

محمد رحیم زاده

يكشنبه 21 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۰شهریور۱۳۳۷

شغل: آزاد

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : محمد محسن

تاریخ دستگیری: ۷فروردین۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی:اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : ۹شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت