بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > نورالدین ریاحی

نورالدین ریاحی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۸ تهران

شغل: دانشجوی اقتصاد تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : غلام علی

تاریخ دستگیری : شهریور ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی راه کارگر

تاریخ اعدام : ۴ بهمن ۱۳۶۲

زندان اوین