بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > حجت رضائی

حجت رضائی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦١

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت