بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمدرضا بیک‌محمدی

احمدرضا بیک‌محمدی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۹

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۰

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت