بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > خسرو رحیم زادگان

خسرو رحیم زادگان

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق بیانیه ۱۶ آذر

تاریخ اعدام : شهریور۱۳۶۷

زندان گوهردشت