بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > خسرو رجبیه شایان

خسرو رجبیه شایان

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:
وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ١٣٦٥

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اکثریت)

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین