بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمدرضا رجالی‌فرد

محمدرضا رجالی‌فرد

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۳۶ اصفهان

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۱۵ اردیبهشت۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین