بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمدعلی حسین‌خانی

محمدعلی حسین‌خانی

چهار شنبه 10 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۷ اهواز

شغل: مدیر مالی کارخانه

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ۷ اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین