بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > علی‌رضا سپاسی‌

علی‌رضا سپاسی‌

يكشنبه 7 فوريه 2010

(سپاسی‌آشتیانی)

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۳

شغل: دانشجوی رشته معماری

وضعیت خانوادگی: متاهل و یک دختر و یک پسر

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : بهمن ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان پیکار

تاریخ اعدام : زیر شکنجه ۲۹ بهمن ماه ۱۳۶۰

زندان اوین