بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > رضا حاجی‌خانی

رضا حاجی‌خانی

يكشنبه 7 فوريه 2010

محمدرضا حاجی‌خانی
تاریخ و محل تولد:؟

شغل:؟

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر: ؟

تاریخ دستگیری: ؟

محل دستگیری:؟

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت