بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > بیژن چهررازی

بیژن چهررازی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۱۸ اصفهان(باغبادوران)

شغل:تحصیل کرده اقتصاد دانشگاه در اتریش

وضعیت خانوادگی: متاهل و دو دختر

نام پدر :ابوالقاسم 

تاریخ دستگیری : آذر ماه ۱۳۶۱

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : کومله

تاریخ اعدام : ۲۲ تیرماه ۱۳۶۲

زندان اوین