بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > جهانگیر جهانبخش

جهانگیر جهانبخش

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: تهران

شغل: تکنسین برق

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۵

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت