بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > خاطره جلالی

خاطره جلالی

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۸ شهریور ۱۳۳۹

شغل: دیپلمه

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : جواد

تاریخ دستگیری : ۱۵ آذر ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: فدائیان خلق (اقلیت)

تاریخ اعدام: خودکشی در دوران بازجوئی۲۹ آذر ۱۳۶۰

زندان اوین