بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > اسماعیل ذوالقدر

اسماعیل ذوالقدر

يكشنبه 7 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: افسر

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری : ۱۷بهمن ۱۳۶۱

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین