بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > صابر ظفر حیدری

صابر ظفر حیدری

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:۱۳۲۱ سراب

شغل: سرگرد نیروی دریاپی

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :حسین

تاریخ دستگیری : ۱۳ اردیبهشت ١٣٦٢

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت