بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > نصرت الله درویش ملا

نصرت الله درویش ملا

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۷ لالو

شغل: دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری : بهمن ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین