بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > غلام‌علی داوری

غلام‌علی داوری

شنبه 6 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۲- تهران

شغل: افسر نیروی دریائی

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت