بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > فاطمه(ایران) خاکساری

فاطمه(ایران) خاکساری

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل:فارغ التحصیل رشته حقوق

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر : ؟

تاریخ دستگیری : ؟

محل دستگیری : ؟

وابستگی سازمانی: اتحاد مبارزان کمونیست

تاریخ اعدام : ۱۳۶۱

زندان اوین

بهمراه همسرش