بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > احمد حیدری‌زاده‌مطلق

احمد حیدری‌زاده‌مطلق

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:؟

شغل: دانشجو ادبیات دانشگاه تهران

وضعیت خانوادگی:؟

نام پدر :؟

تاریخ دستگیری : مرداد ۱۳۶۲

محل دستگیری :؟

وابستگی سازمانی: حزب توده ایران

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت