بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > سیروس حکیمی

سیروس حکیمی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل: افسر نیروی دریایی

وضعیت خانوادگی: متاهل و ۵ فرزند

نام پدر :

تاریخ دستگیری : اردیبهشت۶۲

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان اوین