بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محسن بیگدلی

محسن بیگدلی

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۲۵ ورامین

شغل: افسر نیروی دریائی

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۷اردیبهشت ۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی :حزب توده

تاریخ اعدام : شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت