بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > محمد علی بهکیش

محمد علی بهکیش

دو شنبه 1 فوريه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۴۳ مشهد

شغل: دیپلم

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : علی اصغر

تاریخ دستگیری: شهریور۱۳۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی: سازمان چریکهای فدائی خلق(اقلیت)

تاریخ اعدام : به احتمال قوی ۵ شهریور ۱۳۶۷

به احتمال قوی زندان گوهردشت

احتماله در گورهای جمعی خاوران