بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > دادخواهی > درباره نامه سر گشاده خانواده های اعدام شدگان به آقای خاتمی و مسئله طرح (...)

درباره نامه سر گشاده خانواده های اعدام شدگان به آقای خاتمی و مسئله طرح شکایت

شنبه 29 نوامبر 2003

جعفر بهکیش

در شهریور ماه امسال نامه سرگشاده ای از جانب خانواده های
اعدام شدگان سالهای شصت خطاب به آقای خاتمی منتشر گردید که از اهمیت زیادی برخوردار است. این نامه که به گفته منتشر کنندگان آن قبلا به مراجع ذیصلاح تسلیم شده، به دلیل بی پاسخ ماندن بخش اعظم خواسته های مطروحه، خطاب به وی منتشر گردیده است و از ان رو دارای اهمیت است که بر حقوق پایمال شده خانواده های اعدام شدگان تاکید میکند.

اینکه اعدام شدگان سالهای شصت گناهکار و یا بیگناه بوده اند، به دادگاه صالحه دسترسی داشته و یا نداشته اند،عامل اقدامات مسلحانه بوده یا نبوده اند ، اینکه اعدام شدگان به چه جرمی اعدام شده اند و یا در حین بازجوئیهایشان مورد شکنجه قرار گرفته و یا نگرفته اند و هزاران سئوال و تردید دیگر، هیجکدام ربطی به حقوق خانواده های آنان ندارد.

خانواده های اعدام شدگان حق دارند زمان اعدام و محل دفن بستگان خود را بدانند، همچنین آنان حق دارند وصیت نامه های اعدام شدگان را داشته باشند. خانواده های اعدام شدگان حق دارند که بر مزارآنان نشانه بگذارند و به ترتیبی که خود تشخیص میدهند مکان دفن بستگانشان را بیارایند. خانواده ها حق دارند بدون ترس و نگرانی از مزاحمتهای ماموران رسمی و غیر رسمی بر مزار بستگان خویش حضور یابند و مراسمهای یاد بود اعدام شدگان را در مکانهای عمومی و به ترتیبی که خود مایل هستند برگزار کنند. این حقوق هیچ ارتباطی به اعدام شدگان ندارد و جزو حقوق بازماندگان آنان است و دولت جمهوری اسلامی موظف است تا از این حقوق پاسداری کند.

اما از سوی دیگر اینکه زندانیان در مدت بازداشت و یا گذراندن محکومیت خویش زیر شکنجه و فشارهای مختلف بوده، اینکه محکومان سیاسی به دادگاه صالحه دسترسی نداشته اند و در پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل مدافع محاکمه شده اند، اینکه تعداد کثیری از زندانیان سیاسی در تابستان شصت و هفت در دادگاههای چند دقیقه ای به اعدام محکوم گردیدند، همه موضوع شکایتی است که باید قوه قضائیه ایران پاسخگوی آن باشد. قانون اساسی این حق را به ما داده است که به دادگاه مناسبی برای پیگیری این شکایت خود دسترسی داشته باشیم. از این رو تلاش برخی از بازماندگان اعدام شدگان برای گشایش این پرونده در محاکم قضائی و برای پایان دادن به نقض گسترده حقوق بشر در ایران باید مورد توجه قرار گیرد.

تا کنون عمدتا حقوق زندانیان سیاسی و اعدام شدگان مورد حمایت محافل مدافع حقوق بشر قرار گرفته است، اما
اینک لحظه آن فرا رسیده است تا توجه خویش را بر نقض حقوق خانواده های زندانیان سیاسی و اعدام شدگان که به امری متداول در ایران تبدیل شده است معطوف گردانیم . به این دلیل لازم است تمام محافل اصلاح طلب و تمام مدافعین حقوق بشر در ایران از خواسته های خانواده های اعدام شدگان که در نامه سر گشاده آنان به آقای خاتمی بیان شده است حمایت نموده و توجه دولت آقای خاتمی و مجامع رسمی ناظر بر اجرای حقوق بشر در ایران را به این نکته جلب کنند.