بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > شهلا بالاخانپور

شهلا بالاخانپور

يكشنبه 31 ژانويه 2010

(طلعت رهنما)
تاریخ و محل تولد:فروردین
۱۳۳۹

شغل: دانشجو مامائی

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر : _

تاریخ دستگیری :۳۰ خرداد۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : راه کارگر

تاریخ اعدام : ۳۱خرداد ۱۳۶۰

زندان اوین