بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > روح الله باقروند

روح الله باقروند

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی: مجرد

نام پدر :

تاریخ دستگیری : تیر ماه ۱۳۶۰

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : سازمان پیکار

تاریخ اعدام :۳۱ تیر۱۳۶۰

زندان اوین