بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > کسرا اکبری کردستانی

کسرا اکبری کردستانی

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد: ۱۳۳۴کرمانشاه

شغل: دانشجو فنی تهران

وضعیت خانوادگی: متاهل

نام پدر :

تاریخ دستگیری: ۲۴بهمن۶۲

محل دستگیری : تهران

وابستگی سازمانی : حزب توده

تاریخ اعدام : ۹ شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت