بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران مجازی > مسعود افتخاری

مسعود افتخاری

يكشنبه 31 ژانويه 2010

تاریخ و محل تولد:

شغل:

وضعیت خانوادگی:

نام پدر :

تاریخ دستگیری :

محل دستگیری :

وابستگی سازمانی: مجاهد

تاریخ اعدام :شهریور ۱۳۶۷

زندان گوهردشت