بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بيداران > بیداران به مبارزه دادخواهی برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهد!

بیداران به مبارزه دادخواهی برای حقیقت و عدالت ادامه می‌دهد!

بیداران

پنج شنبه 10 دسامبر 2020

در روز جهانی حقوق بشر باید تاکید کنیم که فرجام دادخواهی اما، نیازمند جنبشی مستقل و پایبند به میثاق‌های جهانی و حقوق بشر است. افزون بر آن باید برای ما همه پنداره‌ها و خوانش¬هائی که به دادخواهی و فرجام‌هایش پیوند دارند، روشن و شفاف باشد. در روزهای پر از بیم و امید و گسترش گفتمان دادخواهی بیداران بر آن است که راه خود را ادامه دهد.

دادخواهی در ایران تنها یک واژه نیست، فریاد هزاران هزار قربانی چهار دهه سرکوب است برای دستیابی به حقیقت و عدالت.


از همان فردای "فجر" وحشت که اعدام‌ها از بام خانه‌ی رهبر انقلاب آغاز شد، تا به امروز، خانواده‌ های قربانيان سرکوب حکومتی، مادران و پدران و همسران و فرزندان، در سراسر ايران، از تهران تا ترکمن صحرا و خوزستان و کردستان و بلوچستان، در وادی جستجوهای جانکاه سرگردانند. از دستگيری های سياسی گسترده و اعدامها و قتل های بی مهر و نشان در دهه شصت، از سرکوب بهائیان، تا قتل های سیاسی دهه ۷۰ و تا کشتار آبان ۹۸ و واژگون کردن هواپیمای اوکراینی، سرگردانی های رنجبار اين خانواده ها بی پايان می نمايد: آنها که به دنبال جای حبس عزيزان "ناپديده شده" بر در زندان‌ها می کوبند، آنها که در پی چرائی زندانی شدن و قتل عزيزانشان به هر دری می زنند و بی جواب برمی گردند ؛ و آنها که حتی از دانستن جای به خاک سپرده شدن عزيزانشان محروم گشته اند؛ همان واقعيت دهشتناکی که گورستان خاوران را به مکانی نمادين بدل ساخته است. و در برابر اين‌همه بيداد، تنها پاسخ حکومتيان افزودن بر تهديد و فشار برای خفه کردن فريادهای دادخواهی است.


نزدیک به بیست سال پیش بیداران نخستین گاهنامه مجازی بود که به‌شکل تخصصی برای دادخواهی و دستیابی به حقیقت و عدالت کار خود را آغاز کرد. پیش از بیداران شب‌نامه‌ها و سپس نشریه هائی چون بانگ رهایی، نشریه خانواده‌های کشتار شصت و هفت، آغازی نو، آرش، نقطه و هزاران صفحه در نشریه‌های سیاسی و نیز خاطرات زندانیان سیاسی انتشار یافته بود. بیداران با سود بردن از این همه تجربه‌ها تلاش کرد پنداره‌های دادخواهی را در گاه‌نامه خود گردآورد. پس از بیداران گروه های بسیاری هم پا به عرصه فعالیت حقوق بشری گذاشتند. امروز بیداران آرشیوی از مجموعه مقالات و گزارش و مصاحبه ها در باره دادخواهی است.

ده سال مسئولیت سردبیری بیداران را که پیش از آن جمعی و بدون نام بود، منیره برادران بر دوش داشت. با تلاش او مجموعه دادخواهی و بهره بردن از تجارب جهانی بیشتر شد. افزون برآن روایت زندانیان شاهد ِ کشتارجمعی زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷ در زندان های شهرستان‌ها، تبریز، اصفهان، دزفول، ماهشهر، ایلام و کرمانشاه، زنجان، اهواز و... گردآوری گردید و باندهای سیاه حزب‌الله ، روایت جنایت¬های بی مجازات پاسداران در لباس شخصی و کشتارهای وحشیانه‌ی فعالان با سرفصلی به بیداران پیوست. خاوران مجازی توانست نام بیش از ۵۰۰ جانباخته اعدام‌های دهه شصت در خاوران را ثبت کند. باید از تلاش‌های بسیاری و به ویژه از جعفر بهکیش یاد کنیم که از بنیان‌گذاران بیداران بوده و هنوز از همراهی اش بهره‌مندیم. 

در میهن ما دادخواهی تنها دادخواست قضایی نیست، این مسئله با دگرگونی بنیادین جامعه آمیخته است. نمی‌توان ایرانی دمکراتیک و آزاد تصور کرد بدون پاسخ به پرسش دادخواهی و فرجام‌های آن، یعنی دستیابی به همه حقیقت و برقراری عدالت برای انبوه قربانیان سیستم نظامی - امنیتی مبتنی بر ولایت فقیه رژیم جمهوری اسلامی. در آستانه‌ی روز جهانی حقوق بشر باید تاکید کنیم که فرجام دادخواهی اما، نیازمند جنبشی مستقل و پای‌بند به میثاق‌های جهانی و حقوق بشر است. افزون بر آن باید برای ما همه پنداره‌ها و خوانش‌هائی که به دادخواهی و فرجام‌هایش پیوند دارند، روشن و شفاف باشد. در روزهای پر از بیم و امید و گسترش گفتمان دادخواهی بیداران بر آن است که راه خود را ادامه دهد.

منشور بیداران از بیست سال پیش راهنمای ما بوده و در کلیت اش همچنان به آن باور داریم. اکنون این کلیت باید به روز شود.
همچنین تغییرات زیر را در سایت لازم می‌بینیم.

نخست: برای دسترسی بهتر به مطالب در نظر داریم برخی از سرفصل ها را حذف و در هم ادغام کنیم.

دوم: با آنکه بیداران همواره به جنایت‌ها و ترورهای سیاسی در ایران و خارج از کشور حساس بوده، اما جای سرفصلی اختصاصی در آن خالی است. از این پس تلاش می‌کنیم که با همکاری خانواده‌ها و پژوهش‌گران حقوق بشر، بایگانی اسناد و داده‌ها و شهادت‌ها در این رابطه ایجاد کنیم.

سوم: سیاست بیداران همچنان بر انتشار مطالب ارسالی به این سایت است ولی از این پس تصمیم داریم، مطالب و گزارش‌های جامع و قابل تامل در باره‌ی دادخواهی را از رسانه‌های دیگر، به انتخاب شورای نویسندگان بیداران، منتشر کنیم. تلاش می‌کنیم که از دیگر امکانات رسانه‌ای نیز، از این میان تولید و انتشار پادکست، استفاده شود.

از امروز میهن روستا همکار قدیمی بیداران، کنشگر مدنی و عضو خانواده های جان باختگان ۶۷ مسئولیت سردبیری بیداران را بر عهده می‌گیرد.

بر این باوریم که بیداران خانه‌ی همه‌ی دادخواهان و همراهان دادخواهی است. ما دست در دست هم و شانه به شانه در کنار هم می توانیم گفتمان و مبارزه برای دادخواهی، حقیقت و عدالت را پرتوان‌تر کنیم.

#socialtags