بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > مادران خاوران > از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو

از فروغ تو به خورشید رسد صد پرتو

بیداران

دو شنبه 11 فوريه 2019

این روز نیز از کاروان پر فروغ مادران خاوران به سوگ مادر لطفی می‌نشینیم. درگذشت‌ او را به خانواده و همه‌ی دادخواهان تسلیت می‌گوییم.

فروغ تاجبخش – مادر لطفی چشم بر جهان بست. جهانی که همه ستم بود به راهش، جهانی که بیشترین سال‌های عمرش را به چشم انتظاری و دوری فرزندش گذارند. جهانی که برای او پر ز رنج از زندان‌ها بود. اما جهانی که مادر لطفی پُر دادش می‌خواست. همیار فرزند از در زندان‌ها از قزل‌قلعه تا قصر و اوین در دو نظام. در آغاز برپایی دارها در سیاه سال ۱۳۶۷ اعدام داغ‌دارش کرد. گزمه‌های شب، فروغ اش را برنمی‌تابیدند و تهدید و آزار و بازداشت تا نتابد. اما فروغی شد برای دادخواهی در خاوران تا در کنار دیگر مادران ِ داغ‌دار ِ دادخواه پرتو حقیقت باشند بر تباهی ستم ِ زندان و اعدام و بشارت جهانی پر از آزادی و عدالت.

این روز نیز از کاروان پر فروغ مادران خاوران به سوگ مادر لطفی می‌نشینیم. درگذشت‌ او را به خانواده و همه‌ی دادخواهان تسلیت می‌گوییم.

می‌دانیم بیرق فروغ رنگین به قلب پر خون این ملت،بیرق دادخواهی‌ست و تا روشن شدن همه‌ی حقیقت و اجرای عدالت بر زمین نخواهد ماند.

یادشان با ماست مانا و گرامی

بیداران

#socialtags