بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > روایت تصویر > نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان (...)

نوار گفتگوی آیت‌الله منتظری با هیات مرگ کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷

دو شنبه 30 مه 2016

#socialtags