بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > حافظه، تاريخ، فراموشی > کارزار جلوگیری از تخریب زندان اوین!

کارزار جلوگیری از تخریب زندان اوین!

سایت بیداران

پنج شنبه 17 دسامبر 2015

به ابتکار همکاران سایت بیداران، نامه‌ای به خانم ایرینا بوکووا، مدیر سازمان یونسکو، تهیه شده و تا کنون بیش‌از ٣٠٠ نفراز زندانیان سیاسی پنچ دهه زندان اوین؛ خانواده‌های اعدام شدگان؛ فعالان سیاسی؛ کنشگران جامعه مدنی؛ هنرمندان و روزنامه نگاران ایرانی آن را امضاء کرده اند.

هدف اصلی از تهیه و ارسال این نامه به یونسکو و نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جلوگیری از تخریب زندان اوین توسط جمهوری اسلامی و خواست حفظ این بنای تاریخی و میراث جمعی آگاهی ایرانیان است.

این نامه همچنین در سایتchange.org برای جلب حمایت گسترده ایرانیان و دیگر مردم جهان جهت امضاء آن انتشار می یابد .


تماس برای اطلاعات بیشتر:

tbidaran(at)gmail.com

نامه به فارسی با امضاها

نامه به انگلیسی با امضاها

منیره برادران

۲۷ آذر ۱۳۹۴

#socialtags