بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > ادبيات پايداری > سرود كارگرانی كه زندان اوين را ساختند

سرود كارگرانی كه زندان اوين را ساختند

مجید نفیسی

پنج شنبه 17 دسامبر 2015

اي دادخواهان كه روزي اين راز را مي گشائيد

اين زندان را به بناي يادبودي بدل كنيد.

مي كِشيم، مي كِشيم، بر دوش مي كِشيم

از درون راهروهاي تاريك

و ديوارهاي بلند را بالا مي بريم

بر فراز داربست هاي باريك.

آنها چشمان ما را مي بندند

و تنها بهنگام كار مي گشايند.

ما در گروههاي كوچك كار مي كنيم

و سربازان مسلح بگِرد ما مي چرخند.

چه كسي درين راهروها پاس خواهد داد

و چه كسي درين حجره ها منتظر خواهد ماند؟

چه كسي تازيانه را بالا خواهد برد

و چه كسي دردِ گزنده را فرو خواهد خورد؟

هر شب كه به خوابگاه خود باز مي گرديم

پرسش ما از هم اين است:

"كي از اين كار سر باز خواهيم زد

يا درين بند نقبي خواهيم گشود؟"

افسوس! پرسشهاي ما بي پاسخ مي مانند

و دست هاي ما آلوده.

اما آنها كه اينجا در بند خواهند بود

از اينهمه با اشباحِ ما سخن خواهند گفت.

يكروز بنياد اين نُه تو پايان خواهد گرفت

و پيكرهاي ما در زير آن دفن خواهد شد.

اي دادخواهان كه روزي اين راز را مي گشائيد

اين زندان را به بناي يادبودي بدل كنيد.

25 مه 1998

#socialtags