بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > دادخواهی > به مادران و خانواده‌های خاوران

به مادران و خانواده‌های خاوران

همکاران بیداران

شنبه 17 مه 2014

شاهد بودیم که چگونه سیاست انکار، پرده پوشی و فراموشی را با حضور مداوم خود در گورستان خاوران، برگزاری مراسم عمومی در دهم شهریور هر سال در این گورستان و برگزاری مراسم یادبود در منازل خود، به چالش کشیده اید.

انتخاب شما به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشر گوانگجو، ما را بسیار شادمان انتخاب شما به عنوان یکی از برندگان جایزه حقوق بشر گوانگجو، ما را بسیار شادمان کرده است.

در سی و سه سال گذشته، از دور و نزدیک ما شاهد تلاش‌های بی وقفه شما برای زنده نگاهداشتن یاد فرزندان و بستگان دلبندتان بوده ایم.

شاهد بودیم که چگونه سیاست انکار، پرده پوشی و فراموشی را با حضور مداوم خود در گورستان خاوران، برگزاری مراسم عمومی در دهم شهریور هر سال در این گورستان و برگزاری مراسم یادبود در منازل خود، به چالش کشیده اید.

این اقدامات شما و مراجعات مکرر به مقامات ایرانی و بین المللی در جستجوی حقیقت و پایان دادن به مصونیت از مجازات، می تواند رهنمونی باشد بر پایان دادن به تسلسل خشونت.

ما شاهد بودیم که با تلاش‌های شما و پشتیبانی بخشی از روشنفکران و فعالین سیاسی و مدنی، گورستان خاوران به یکی از مهمترین نمادهای سیاست بیرحمی در ایران تبدیل شده است.

ما این اتفاق مهم را به شما شادباش می گوئیم و آرزومندیم که این جایزه سبب توجه بیشتر به اهداف انسانی شما برای حقیقت و عدالت گردد.


همکاران بیداران:

اصغر ایزدی

جعفر بهکیش

منیره برادران

میهن روستا

شهلا شفیق

رضا معینی

ناصر مهاجر

#socialtags