بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > مادران خاوران > ببینید : مادران خاوران

ببینید : مادران خاوران

چهار شنبه 31 اوت 2011

مادران خاوران در معناى عام كلمه، به زنان مبارزى گفته مى‌شود كه فرزندان و همسران‌شان به فرمان رهبران جمهورى اسلامى و به دست پايوران اين نظام، كُشته شد‌ه‌اند؛ در دهه‌ى ٦٠ خورشيدى! مادران خاوران در معناى خاص كلمه، زنان مبارزى را در برمى‌گيرد كه پسران، همسران و پدران چپ‌گرا‌ى‌شان در کُشتار بزرگ زندانیان سياسى در تابستان ١٣٦٧ اعدام شدند. پسوند خاوران بدان سبب به نام مادران افزوده شده كه فرزندان، همسران و شوهرا‌ن‌ اين زنان در تكه‌زمينى در كناره‌ى جاده‌ى خاوران، در مسیر تهران‌ سمنان‌ـ مشهد، آرميده‌اند.
روایت

مادران خاوران - بخش ۱

مادران خاوران - بخش ۲

مادران خاوران - بخش ۳

#socialtags