بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > بازماندگان کشتار دهه شصت را آزاد کنيد!

بازماندگان کشتار دهه شصت را آزاد کنيد!

بيانيه ۶۰۰ نفر در حمايت از مهين فهيمی، زهره تنکابنی و اميد منتظری

يكشنبه 31 ژانويه 2010

يش از بيست سال از کشتار زندانيان سياسی در ايران می گذرد و هنوز هيچ پاسخی به خانواده های اين زندانيان و نيز افکار عمومی داده نشده است که اين افراد چرا و به حکم چه دادگاهی به مرگ محکوم شدند و آيا برای دولتی که در آن سال ها در صدد کسب کامل قدرت بود هيچ گريزی جز کشتار مخالفان وجود نداشت؟
پس از گذشت سالها هنوز تعداد دقيق کشته شدگان مشخص نيست و حاکميت نه تنها تا به حال مسئوليت اين فاجعه و پيامدهای آن را بر عهده نگرفته است ، بلکه حتی در تمام اين سالها با برگزاری مراسم يادبودی که از سوی خانواده ها در معروف ترين گور دسته جمعی اين زندانيان در خاوران و گورستانهای ديگربرگزار می گردد برخورد کرده اند.

بيش از بيست سال از کشتار زندانيان سياسی در ايران می گذرد و هنوز هيچ پاسخی به خانواده های اين زندانيان و نيز افکار عمومی داده نشده است که اين افراد چرا و به حکم چه دادگاهی به مرگ محکوم شدند و آيا برای دولتی که در آن سال ها در صدد کسب کامل قدرت بود هيچ گريزی جز کشتار مخالفان وجود نداشت؟
پس از گذشت سالها هنوز تعداد دقيق کشته شدگان مشخص نيست و حاکميت نه تنها تا به حال مسئوليت اين فاجعه و پيامدهای آن را بر عهده نگرفته است ، بلکه حتی در تمام اين سالها با برگزاری مراسم يادبودی که از سوی خانواده ها در معروف ترين گور دسته جمعی اين زندانيان در خاوران و گورستانهای ديگربرگزار می گردد برخورد کرده اند.

از آن سالهای سياه و خونين دو دهه گذشته است ولی خانواده های قربانيان اين فاجعه تاريخی از گزند بی عدالتی ها در امان نمانده اند و سالهاست نه تنها از عمده حقوق اجتماعی خود به عنوان يک شهروند محروم بو ده اند بلکه همواره به بهانه های مختلف تحت بازجويی و فشار قرار گرفته اند، اما آنها به جای سرگردانی در دايره خشونت راهی ديگر جستند و در راه دستيابی به صلح و اجرای عدالت و قانون برای همه مردم فعاليت کردند، آنان چاره کار را در پايان خشونت جستجو می کردند و اکنون ديگر بار اسير خشونتی شدند که گويا بی وقفه بر سرنوشت آن ها سايه افکنده است.

در نيمه شب ششم دی ماه ۱۲ نفر از ماموران وزارت اطلاعات به منزل مهين فهيمی همسر يکی از کشته شدگان دهه شصت و زنی که در اين سال ها جز برای صلح فعاليت نکرده است ، هجوم برده و پس از تفتيش منزل او و همسايگان با رفتاری توهين آميز اقدام به ضبط وسايل شخصی و کامپيوترهای ساکنان اين منازل و بازداشت آنان به همراه مهمانانشان کردند.صبح روز بعد زمانی که فرزند مهين فهيمی (اميد منتظری) دانشجوی رشته حقوق دانشگاه علامه طباطبايی که در حوزه فرهنگ و انديشه فعاليت می کرده است ، به اداره پيگيری اطلاعات مراجعه می کند و آستانه امتحانات آخرين ترم تحصيليش ، توسط ماموران بازداشت می شود. اين مادر و پسر سال ها قبل زمانی که مادر فرزند خويش را آبستن بوده نيز مدتی را با هم در زندان گذراندند و اکنون بعد از سال ها باز در کنار يکديگر در محبس قرار گرفته اند ، اما اين بار بی خبر از هم .

در يکی از همان روزهای ابتدايی دی ماه زهره تنکابنی يکی ديگر از بازماندگان دهه شصت نيز در منزل شخصی خود و علی رغم بيماری بازداشت شده است او همچون دوست و يار قديمی خود مهين فهيمی همواره برای صلح فعاليت نموده و در اين سال ها يکی از مادران صلح ايران زمين بوده است.يکی از زنانی که اگر چه شاهد زندان و شکنجه و کشتار بوده اند اما هرگز رويای صلح را از سر بيرون نکرده اند.

آنان در اين سال ها صبورانه درد خود را تاب آورده اند تا فردايی صلح آميز را برای اين سرزمين به ارمغان آورند .

اکنون ما امضا کنندگان اين بيانيه خواستار پايان فشارهای مضاعف بر بازماندگان کشتار دهه شصت بوده و با توجه به اينکه آنان فعاليتی خارج از چارچوب های قانونی نداشته و جز برای صلح و اجرای عدالت و قانون ، فعاليتی نکرده اند ، از تمامی سازمان های مدافع حقوق بشر خواهان حمايت از زهره تنکابنی, مهين فهيمی واميد منتظری و از مسئولان قضايی خواهان آزادی بی قيد و شرط آنان و ديگر زندانيان هستيم.

اسامی امضا کنندگان اين بيانيه:

آذر محلوجيان ، آراز فنی، آرزو اميد، آرش ، آذر جليلی، آرش بهمنی ،آرش حافظی، آرش سليمانی ، آرش کيا ، آرش نصيری اقبالی، آرمين م ، آرمين مالکی ، آزاده ثبوت ، آزاده خسروشاهی ، آزاده شکوهی ، آزاده فرامرزيها ، آسام رفعتی ، آسيه امينی
، آلش صارمی، آمادور نويدی، آوا شکيب، آيدا سعادت، آيدا قجر، آينده آزاد، ابراهيم امدادی ، ابراهيم رنجکش ، ابولفضل ارکوخانی، احسان صفايی ، احمد باطبی ، احمد زاهدی لنگرودی، احمد عبدالهی ، احمد مصطفی لو، احمد نجاتی، احمد نوری، احمدرضا علی حسينی، اختر قاسمی، اسد شهيار، اسفنديار طبری ، اسماعيل ختائی، اصغر نصرتی ، اعظم شاهچراغی ، افسانه شهره، افسانه گودرزی، اقبال نظرگاهی، اکبر سيف، اکبر محمدی فر، اکرم ابويی، اکرم رفعتی، اکرم محمدی، اکرم مصباح، اکرم موسوی، البرز سربلند، الناز انصاری، الناز ناطقی، الهام کاميابی، الهام هومين فر، الهه صدر، الينا آذری، اميد آقابابايی، اميد کوهی، اميده سحر، امير جواهری لنگرودی، امير حاجی شريفی، امير رشيدی، امير مهرمنش، امير مومبينی، امير يعقوبعلی، امين حصوری، انور ميرستاری، ايرن رضا زاده
بابک اميرخسروی، بابک جانی، بابک حقوقی، بابک خرم، بانو صابری، برزين ايرانی، برومند صادق پور، بلال مرادويسی، بهار اميدوار، بهار خسور، بهار مجدزاده، بهاره افقهی، بهرام امامی، بهروز پورنام، بهروز خليق، بهروز سورن، بهروز فتحعلی، بهروز فدائی، بهروز قاسمی، بهروز معظمی، بهزاد عباسی، بهزاد کريمی، بهمن امينی، بهمن شفيق، بهمن محمدی، بهمن نيرومند، بهنام دارايی زاده، بهنام وفاسرشت، بيتا طاهباز، بيژن رحمانِيان، بيان محمدی، بيژن کيارسی، بيژن ميثمی
پارس، پانته آ بهرامی، پاتريک بيلی، پرتو نوری علا ، پرديس درخشانده، پرديس رحمان فرد، پرستو دوکوهکی، پروانه مسلمی، پرويز پور، پرويزقليچخانی، پروين ضرابی، پروين ابراهيم زاده، پروين اردلان، پروين پيروانی، پروين قاسمی، پريسا ، پريسا تنکابنی، پريسا روشنفکر، پريسا عماديان، پوران شهپر، پويش عزيزالدين، پويا دوستی، پويا عزيزی، پيام اطيابی، پيام روشنفکر، پيمان پيدار، پيوند باشکندی
تيرداد بنکدار، ت. خوشکلام
ثريا يوسفی
جادی ميرميرانی، جانی خسروآبادی، جعفر ادمين، جعفر بهکيش، جعفر حسين زاده، جلوه جواهری، جليل مبشری، جمشيد اطيابی، جمشيد جزستانی، جهان خلوتی، جيران مقدم
حامد شيبان، حجت نارنجی، حجت نيابلی، حسن عربزاده حجازی، حسن اعتمادی، حسن جعفری، حسن درويش پور، حسن زهتاب، حسن شمس، حسن نايب هاشم، حسن نظری، حسنی، حسين بابايی، حسين دريانی، حسين وليزاده، حمزه فراهتی، حميد، حميد حميدی، حميد رضا عسگری نژاد، حميد کينگ، حميدرضا برهانی، حميلا نيسگيلی
خاطره معينی، خديجه مقدم، خسرو تجربه کار
دانش باقرپور، داود معزمی، داوود نوائيان، دکتر شهين نوائی، دکتر حسن مثلی، دکتر رسول رضوی، دلارام علی، دنا بابا احمدی، دنيا راد
راحله ايرانی، راحله حسينی، راضيه زيدی، رامين امن گستر، رامين مسلميان، رحمان شجاع، رزيتا رجايی، رضا کاويانی، رضا اسدی، رضا امين، رضا جعفری، رضا جوشنی، رضا چرندابی، رضا دهقان، رضا شهابی، رضا صفری، رضا ظهيری، رضا عفتی، رضا کريمی، رضا مرزبان، رضا نيکفر، رضا هميانی، رضوان مقدم، رفعت لنگرودی، رها عسگری زاده، روح الله شجاع، روزبهان اميری، رويا ديناروند، رويا پازوکی، رويا رودسری، رويا واحدی، ريکاردو آساطور، ريما فريدونی
زارا کيا، زهره اسدپور، زويا موسسيان، زيبا رحيمی، زينب پيغمبرزاده
سارا ايرانی، سارا حبيبی، سارا دهکردی، سارا روزدار، سارا شعر، سارا عظيمی، سارا فدوی، ساسان سترگ ، سام الدين ضيائی، ساناز محسن پور، سپيده پور محمدی، سپيده خاکسار، سپيده عباس زاده، ستار آوهنگ، ستاره، ستاره شجاعی، ستاره علوی، سحر جامعی، سروش دشتستانی، سعدی عزميان، سعيد احمدی، سعيد ارجمندی، سعيد محمد زاده، سعيد نيکزاد، سعيد ولدبيگی، سلطانی، سمانه عابدينی، سهراب خوشبويی، سهراب مختاری، سهيلا مسافر، سهيل حاتمی، سهيل کشاورز، سهيلا گلشاهی، سوسن شعبانی، سوسن کوليوند، سيامک سلطانی، سيامک مؤيدزاده، سياوش دريايی، سياوش فرجی، سياوش کوهرنگ، سياوش محمودی، سيما حسين زاده، سيما محضری، سيمين اصفهانی، سيمين رادمنش، سيمين مرعشی، سينا انصاری
شاهين انزلی، شبنم ايرانی، شکوفه سخی، شکوفه منتظری، شکوه ش، شهاب الدين شيخی، شهاب سيروان، شهاب فيضی، شهاب مولوی، شهباز نخعی ، شهرام رفيع زاده، شهرزاد صادقی، شهريار آهی، شهلا ابقری، شهلا بهاردوست، شهلا فريد، شيما فرزادمنش، شيرين صوفی، شيرين فاميلی، شيرين فدوی

صادق کار، صادق کشاورز، صادق ناهومی، صبری نجفی، صحرا آزاد، صديقه پاک ضمير، صفا بهرام، صفا مرادی
طاهره امام قلی، طاهره سوری، طلعت تقی نيا
عباس شکری، عباس فرد، عباس مظاهری، عذرا اباذری، عذرا طبری، عسل اخوان، عسل تقی پور، عشا مومنی، عفت ماهباز، علی رضاجباری، علی مشمولی، علی معظمی، عليرضا اخوان، علی اشرف ياراحمدی، علی اکبر خسروشاهی، علی پور نقوی، علی توفيق، علی حسنی ، علی دروازه غاری، علی دشتی، علی س، علی ساکی، علی ستاری، علی صادقی، علی صمد پوری، علی طايفی، علی عاشوری، علی کلائی، علی ماهباز، علی مختاری، علی مغازه ای، علی ملک زاده، علی موسوی، علی نديمی، عليرضا پورنوروز، عليرضا حيرتی، عليرضا صادقی، عليرضا منصوبی، غلام حسين عسگری
فائزه محسنی، فائزه منزوی، فاطيما آرا، فخری شادفر، فراز صفوی، فرامرز سبزعلی زاده، فرامرز شيراوند، فرج الله برجيان، فرح خليل نژاد، فرحناز محمدی، فرخ قهرمانی، فرخنده جبارزادگان، فرداد پورمند، فردوس تاجدينی، فرزانه ايل بيگی، فرزانه سوری، فرزانه شريفی، فرزانه عظيمی ، فرزين آصفی، فرزين شريفی، فرشته صوفی، فرشته فراهانی، فرشته قاضی، فرشته مجيدی، فرشيد، فرشين کاظمی نيا، فرنگيس ايرانی، فرنگيس بايقره، فرهاد رها، فرهاد فرجاد، فروزان عبدرزاده، فريبا تحقيقی، فريبا حميدی، فريبا مجد، فريبا هادی زاده، فريبرز شمشيری، فريده آزاد، فريده پور عبدالله، فريده رضايی، فريده يزدی، فريدون رمضانی، فرين فخاری، فواد محمودی، فيروزه راد، فيروزه مهاجر، قاسم ارسيان، قدسی سرمست
کارن جواهری، کامران احمدی، کامران پارسايی، کامران طاهباز، کاوه آهنگری، کاوه بنايی، کاوه قاسمی کرمانشاهی، کاوه مظفری، کاوه يغمايی، کبری کريمی، کريم پورحمزاوی، کريم ديناروند، کسری شيخ، کوليايی، کيانا حسينی، کيانا مالکی، کيخسرو خسروپرويز
گلرخ جهانگيری، گلناز خواجه گيری، گلناز ملک، گوهرشميرانی، گيتی سلامی
ليدا صدرالعلمايی، ليلا آرا، ليلا اصلانی، ليلا انصاری، ليلا جديدی، ليلا منصور، ليلا نظری
ماريا رشيدی، ماشاله سليمی، مانا علوی، مازيار پ، ماندانا کايدی، مبين حوتک، مجتبی عابدينی، مجيد تميمی، مجيد جعفری هرستانی، مجيد عبدالرحيم پور، محبوبه حسين زاده، محبوبه کرمی، محسن خوشبين، محسن نژاد، محمد بهشتی، محمد تک دهقان، محمد شمس، محمد شيرازی، محمد طرفه نژاد، محمد علی اصغری ، محمد فلاح نيا، محمد ق، محمد کلاهی، محمد محمدی، محمدرضا يدک، محمدرضاراعی، محمود عراقی ، محمود ارغوان ، محمود خليليان ، محمود علوی، محمود کرد، محمود معمار نژاد، مرتضی صادقی، مرجان افتخاری، مرسده محسنی ، مرضيه بخشی زاده، مرضيه مهاجر، مرواريد مناهی، مريم زندی، مريم اميری، مريم حبيبی، مريم حقيقی، مريم رام، مريم نوری، مژگان ثروتی، مسعود خدادادی، مسعود رسا، مسعود سرابچيان، مسعود شب افروز، مسعود فتحی، مسعود کرمی، مصطفی بيگلری، مصطفی محمدرضايی، مقصود صالحی، ملودی دادرسان، مليحه پويا بهار، مناف عماری، منصوره بهکيش، منصوره خسرو شاهی، منصوره درزی، منوچهر راستا، منوچهر شهرکی، منوچهر لرستانی، منيژه نجم عراقی، منيره کاظمی، منيژه احمدی، مه ناز طالبی طاری، مهدی ابراهيم زاده، مهدی احمدلو، مهدی حسينی، مهدی شوقی، مهدی فتاپور، مهدی ماهباز، مهديه صالح پور، مهديه طايفه کلهری، مهرآفرين ثابتيان، مهران اديب، مهران کشاورز، مهرداد دادرسان، مهرداد درويش پور، مهرداد گيلانی، مهرداد مهران، مهرداد نای داوودی، مهرگان پسگويی، مهرنوش اعتمادی، مهری جعفری، مهری معمارحسينی، مهسا شکرلو، مهشيد معتضدی، مهناز دشتی، مهناز ده بزرگی، مهين جوشک، مهين خديوی، مونا محمد زاده، ميتراابراهيمی، ميلا مسافر، ميترا خلعتبری، ميترا يوسفی، ميثم اخوان، ميرعليرضا ميرمويدی، ميلاد زرکری، ميلاد م، مينا خانی، مينا مشکات، مينو فروغ، مينو هميلی، ميهن قريشی- جزنی
نادرساده، نازلی فرخی، نازنين پروين، نازی عرفانی، ناسيه صوفی، ناصر اشجاری، ناصر رحمانی نژاد، ناهيد حسينی، ناهيد جعفری، ناهيد ميرحاج، ناهيد ناظمی، ناهيد نصرت، نيلوفر سنندجی زاده، نبی صميمی، ندا اقبالی، ندا حق، ندا منابادی، نرگس ساجدی، نرگس مقدم، نسرين چنگيزيان، نسرين بصيری، نسرين حميدی، نسرين صادقی، نسرين عباسی، نسيم روشنايی، نسيم سلطان بيگی، نصور نقی پور، نقی حميدنيا، نقی حميديان، نگار مرتضوی، نهال شرفی،نوشين کشاورزنيا، نوشين شاهرخی، نويد محبی، نيما نامداری، نيره توکلی، نيکزاد زنگنه، نيلوفر گلکار، نيما حيدری، نيما علوی
هادی ابراهيمی، هادی قادری، هادی ميرمويدی، هانا دارابی، هايده تابش، هايده دراگاگی، هايده راوش، هدا امينيان، هدی جوانمرد، هديه آسمانی، هما عليزاده، هما مرادی، هوشنگ حسين پور، هوشنگ ديناروند، هژير پلاسچی، هادی معينی،

وحيد آرال، وحيد ميرشکار، وحيده محمودی، وحيده مولوی، وهاب انصاری، وهاب دوستی دوکوشکانی، ويدا بيگلری
ياسمن نيلفروشان، ياسمن صوفی، ياور خسروشاهی، يوسف احمدی،يلدا نادری، يوسف فاطمی
Jaceri Kianosch, Karin Friend, matthew walker, Merab z.dero, Nina More, Shirin Perder

#socialtags