بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بيداران > حضور ماندگار ایت الله منتظری

حضور ماندگار ایت الله منتظری

دو شنبه 21 دسامبر 2009

آیت الله منتظری، علیرغم آنکه سالهای طولانی را برای برقراری نظامی اسلامی در زندانهای رژیم شاهنشاهی گذرانده و از معماران جمهوری اسلامی بودند، از معدود مسئولانی بودند، که با بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز در زندانهای دهه شصت، مخالفت میکردند و با استفاده از اختیارات خود سعی در اصلاح امور داشتند

ما درگذشت آیت الله منتظری را به همسر و فرزندان ایشان تسلیت می گوئیم و خود را در غم آنان شریک می دانیم.

جعفر بهکیش، منیره برادران ، رخشنده حسین پور رودسری، لیلی پناهی، رضا معینی ،ناهید همت بلند
.

با اندوه و تاسف فراوان، خبر درگذشت ایت الله منتظری را دریافت کردیم.

آیت الله منتظری، علیرغم آنکه سالهای طولانی را برای برقراری نظامی اسلامی در زندانهای رژیم شاهنشاهی گذرانده و از معماران جمهوری اسلامی بودند، از معدود مسئولانی بودند، که با بسیاری از رفتارهای خشونت آمیز در زندانهای دهه شصت، مخالفت میکردند و با استفاده از اختیارات خود سعی در اصلاح امور داشتند. ایشان به ویژه با اعتراض خود به فرمان آیت الله خمینی برای قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان ١٣٦٧، که سبب برکناری ایشان از قائم مقامی ولایت فقیه شد، نشان دادند که لحظاتی در زندگانی سیاسی افراد پیش میاید که دیگر سکوت در برابر بی عدالتی، حتی به بهای از دست دادن قدرت، مجاز نیست.

ایشان در آخرین موضع گیری خود در مقابل پاره شدن عکس آیت الله خمینی در ١٦ آذر ١٣٨٨، متذکر شدند که ساحت هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی حتی آیت الله خمینی مقدس نبوده و قابل انتقاد میباشد و بر حقوق شهروندان برای ابراز مخالفت با مهمترین مسئولین سیاسی نیز پایفشاری کردند.
ایشان شخصیتی قابل تقلید و ماندگار در ایران بوده و خواهند بود.

ما درگذشت آیت الله منتظری را به همسر و فرزندان ایشان تسلیت می گوئیم و خود را در غم آنان شریک می دانیم.

جعفر بهکیش، منیره برادران ، رخشنده حسین پور رودسری، لیلی پناهی، رضا معینی ،ناهید همت بلند

#socialtags