بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > روایت تصویر > من بهترین سالهای عمرم را در زندانهای جمهوری اسلامی بسر بردم

من بهترین سالهای عمرم را در زندانهای جمهوری اسلامی بسر بردم

جمعه 4 سپتامبر 2009

من اسمم شیوا محبوبی است. وقتی ١٦ سالم بود بدست رژیم جمهوری اسلامی ایران دستگیر شدم. سال ١٣٦٣ بود که منو دستگیر کردند و بمدت سه سال ونیم در زندان بودم. در زندانها مختلفی بودم در زندان رضائیه، سقز، سنندج ،اوین ، تبریز و ... ببینید :

#socialtags