بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > روایت تصویر > خاوران

خاوران

دلناز آبادی

پنج شنبه 13 اوت 2009

ببینید : فیلمی کوتاه از دلناز آبادی درباره قتل عام زندانی سیاسی در تابستان سال 1367. لطفا برای دیگران هم ارسال کنید تا حکومت کنونی و خطراتی که زندانیان سیاسی فعلی را تهدید می کند شناخته شود.

#socialtags