بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران > دو ماه از بستن درهای خاوران گذشت!

دو ماه از بستن درهای خاوران گذشت!

جمعه 5 ژوئن 2009

یادداشت جمعه ١٥ خرداد

این هفته من با مادر.... با هم رفتیم و درهای خاوران همچنان بسته بودند .
وقتی رسیدیم کسی نبود ولی بعد از چند دقیقه که جلو در ماندیم. دوتا لباس شخصی آمدند.
گفتند اینجا نمانید.
گفتم ما
آمدیم تا ایم گل ها بگذاریم
گفتند نمی شود.

درهای خاوران از ٢٩ اسفند ماه بر روی خانواده بسته شده است.

در بعد از برگزاری مراسم سال نو در تاریخ ٢٣ اسفند و طرح شکوائیه خانوده ها در این مراسم؛ ماموران وزارت اطلاعات بازهم اقدام به احضار تعدادی دیگر از اعضای خانواده ها کردند و به آنها هشدار دادند.

بیداران در دفاع از حق حضور خانواده ها بر مزار ویران شده هزاران اعدامی این محرومیت برای خانوده ها را در همین صفحه یادآوری می کند.

بعضی از خانواده هائی که به خاوران رفت و آمد دارند، به ما لطف می
کنند و گاه یادداشتی برایمان می فرستند. برای اطلاع رسانی به خوانندگان، قصد داریم این یادداشت ها را با حذف نامها و پاره ای نکات امنیتی عینا در بیداران درج کنیم.

یادداشت جمعه ١٥ خرداد

این هفته من با مادر.... با هم رفتیم و درهای خاوران همچنان بسته بودند .
وقتی رسیدیم کسی نبود ولی بعد از چند دقیقه که جلو در ماندیم. دوتا لباس شخصی آمدند.
گفتند اینجا نمانید.
گفتم ما
آمدیم تا ایم گل ها بگذاریم
گفتند نمی شود.
مادر گفت
آخر این که نمی شود شما اجازه ندهید مادری بر سر گور فرزندش نرود!
یکی از آنها که مسن تر بود گفت "ما مامور و معذور هستیم.
به ما هم گفتن کسی نباید برود.
گل ها را همینجا بگذارید".
گل ها را کنار نرده ها گذاشتیم
کسانی قبل از ما هم آمده بودند چون چند شاخه گل آنطرف تر بود.

یادداشت جمعه ٢٥ اردیبهشت

«الان از دیدار گلزار خاوران برگشتیم
من امروز با خاله ام رفتیم دنبال خانم... و سه تایی رفتیم خاوران
درب اصلی همچنان زنجیر شده بود
ما از درب بهایی وارد شدیم
کسی نبود و همه جا را رفتیم دیدیم
به نظر می رسد این حرفهای که گفته شده استخوانهای جنازه ها را برده اند چندان صحت نداره و خانم ... هم تأیید نمی کرد.
اگر موارد هم بوده , محدود و همان وقتی که خاک ریخته شده و نهال کاری صورت گرفته این کار ممکن است شده باشد و نه تازه آنهم، کسی را هنوز نیافته ام که دیده باشد.
شنیده هایی هست اما هر چه منبع را می جویم به کسی نمی رسم.»

#socialtags