بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بيداران > یک نکته و نه پاسخ

یک نکته و نه پاسخ

رضا معینی

شنبه 23 مه 2009

تنها یک بخش از نوشته آقای باطبی نیاز به پاسخ دارد و آن جا که نوشته‌اند " با درک تاریخ‌چه‌ی زنده‌گی و روحیات" من، برای شکایت به دادگاه این بار " اغماض" کرده‌اند.
با سپاس از لطف ایشان، اما من نیازی به چشم‌پوشی نمی‌بینم. آماده ام در برابر هر دادگاهی از نظرات و باورهایم دفاع کنم.

در باره پاسخ آقای باطبی به مقاله "خوابی که برای خانواده‌ها در خاوران دیده‌اند!"
من با احترام به آزادی بیان برای همگان وارد جدل قلمی نشده و نمی‌شوم. هم نوشته‌ی من و هم پاسخ آقای باطبی، هر دو واضح و روشنگرند و نیازی به پاسخ نیست. خوانندگان خود قضاوت خواهند کرد.

تنها یک بخش از نوشته آقای باطبی نیاز به پاسخ دارد و آن جا که نوشته‌اند " با درک تاریخ‌چه‌ی زنده‌گی و روحیات" من، برای شکایت به دادگاه این بار " اغماض" کرده‌اند.
با سپاس از لطف ایشان، اما من نیازی به چشم‌پوشی نمی‌بینم. آماده ام در برابر هر دادگاهی از نظرات و باورهایم دفاع کنم.

#socialtags