بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > بازداشت، زندان، شکنجه و اعدام > جنایات بدون مکافات جمهوری اسلامی در بندرعباس

جنایات بدون مکافات جمهوری اسلامی در بندرعباس

اسد مذنبی

چهار شنبه 4 فوريه 2009

در سفراخیرم به سوئد و چند کشور دیگر اروپایی و دیداربا دوستان و همشهریان بندری توانستم به لیست کامل تری از جان باختگان سالهای وحشت دربندرعباس با ذکربرخی جزییات دست پیدا کنم. جنایاتی که گرچه بانیان آن زنده و حتی در رده های بالای جمهوری اسلامی بکار مشغولند اماتاکنون بدون مکافات یاقی مانده و اگر وضع تبعیدیان پراکنده به همین منوال باقی بماند، نمی توان امیدوار بود که امثال پورمحمدی وخامنه ای و قاضی مرتضوی و بسیاری دیگردرچشم اندازی نزدیک در دادگاههای بین المللی برصندلی اتهام بنشینند.با این حال وظیفه ماست تا بمنظور ثبت درتاریخ یافته های خود از جنایات سران جمهوری اسلامی را انتشاردهیم و تلاش نماییم تا زمینه محاکمه رهبران جنایتکار ومستبد جمهوری اسلامی را در دادگاههای بین المللی فراهم آوریم، چراکه اگر امروز هم این مهم حاصل نشود فرزندان ما خواهند توانست با جمع آوری اسناد و مدارک به این آرزوی خانواده ها و ملیونها ایرانی ستمدیده جامه عمل بپوشانند!

لیست کامل ترجنایات بدون مکافات پورمحمدی و جمهوری اسلامی در بندرعباس

۱- محمد زحمت پیشه ( ۱۸ ساله دانش آموز)

۲- مهدی ایزدشناس (۱۶ ساله دانش آموز- پورمحمدی ، پدرمهدی از بازاریان سرشناس بندررا وادار می سازد درنماز
جمعه ازتیرباران فرزند خوداظهار شادمانی کرده تا پسر دیگرش که در زندان بود را اعدام نکند )

۳- کریم عبدالله پور (۲۴ساله کارگرماهراداره بنادر و کشتیرانی و یکی از بهترین مجسمه سازان بندرعباس، جرم کریم
شراکت درسازماندهی شورای کارگران اسکله بندربود)

۴ –محمد فیروزی ( دانش آموز۱۷ ساله)

۵- علی بهروزی (دیپلمه هنرستان۲۱ ساله)

۶- سعید اسکندری

این شش تن جزو اولین موج اعدامی هایی بودند که بدون محاکمه و فقط برای زهر چشم گرفتن و ایجاد فضای رعب و وحشت توسط پورمحمدی در زندان شهرک تیرباران شدند

۷- فتح الله فربود ( دیپلمه ۲٣ ساله)

۸- محمد سرافراز ( درجه دار نیروی دریایی ، دارای همسر و دو فرزند. جرم محمد پناه دادن به دودختر فعال سیاسی بودکه بعدها آزاد شدند)

۹- کامیار اسماعیل زاده ( دانش آموز۱٨ ساله،پدرکامیار از پزشکان قدیمی بندرو معروف به دکتر لنگو، پش از اعدام پسرش هرگز قادر به طبابت نشد)

۱۰- مهشید معتضد کیوانی ( خانم خانه دار ، مهشید چند ماه پس از به دنیا آوردن تنها پسر خود توماج ، درحالی که وی را شیر می داد درزندان شهرک تیرباران شد)

۱۱- محمد چشم براه ( کارگر ماهراداره بنادر و کشتیرانی، محمد از دوست داشتنی ترین بچه های بندر وجرمش شراکت درسازماندهی شورای کارگران اسکله بندر بود)

۱۲- نعمت بشخور ( ۲۳ ساله معلم ، نعمت که به دروغ متهم به قتل بازجو شاهوند بود- بعدا چندین نفردیگررابه همین جرم متهم نمودند- بمدت دو روز از تیر برق میدان مرکزی شهر بندرعباس یعنی فلکه برق، با مقوایی که جرائمی بر آن ردیف شده آویزان بود. بعدا زندانیان هم بند نعمت فاش کردند که جسد نعمت بدار آویخته شد چون قبل ازاعدام زیر شکنجه به قتل رسیده بود)

۱۳- علیرضا قاسمیان ( دانش آموز ۱۷ ساله، علیرضا هنگامیکه در جاده بندرعباس – شیراز حوالی داراب ماشین اش خراب شده، اشتباها سوار مینی بوسی می شود که تمام سرنشینانش پاسدار بودند و همانجا دستگیر می شود )

۱۴ – محمد حسن صحافی (معلم و یکی از فرهیختگان و روشنفکران دلسوخته بندر)

۱۵- عباس شریفیان ( دانش آموز)

۱۶ - احمد چشم براه (۱۶ ساله دانش آموز)

۱۷- نادر روستا ( ۱۷ ساله دانش آموز)

۱۸ - محمود فولاد خانی ( دانش آموز۱۹ ساله)

۱۹- محمد رمضان پور ( دیپلمه ۲۲ ساله - بعدها وقتی برادرمحمد، جاوید رمضان پوربعنوان نماینده مردم بندرلنگه به مجلس شورای اسلامی رفت - در زمانی که هاشمی رفسنجانی ریاست مجلس را برعهده داشت - با اعتراض شدید صادق خلخالی و رد اعتبارنامه اش روبرو شد تنها به این دلیل که برادرش محارب بوده و اعدام شده)

۲۰ – محمد امین ترابی ( ۲۴ ساله - پس از اعدام ، حکم سه سال زندان وی توسط دیوان عالی کشور تایید شد)

۲۱- فاطمه رخ بین

۲۲ – حسن بشیری

۲۳- سعید بشیری

۲۴- پرویز شنگی پور ( دانش آموز۱۷ ساله)

۲۵- محمد سلیمانی ( ۱۸ ساله دانش آموز، روبروی دانشگاه تهران و توسط یکی از نیروهای اطلاعاتی بندرعباس بنام حسین فرج زاده معروف به حسین چلوکباب که سرپرستی روزنامه جمهوری رانیزعهده دار بودو اخیرا در بندرعباس فوت کردو از وی بعنوان روزنامه نگار پیش کسوت تجلیل شد، با فریاد آی دزد دستگیر و پس از شکنجه های هولناک سرانجام در زندان شهرک بندر تیرباران شد )

۲۶- عارف بلوکی ( دانش آموز۱٨ ساله)

۲۷ – حسین رکنی ( دانش آموز۱٨ ساله و عضو تیم فوتبال سینگو)

۲۸- ماهرخ یوسفی

۲۹- علی برنشان ( دانش آموز ۱۶ ساله، با وجود سن بسیار کم بشدت شکنجه شده تا جایی که هنگام تیرباران مجبور شدند
وی را تیرک ببندند)

۳۰- منصور احمد شاهی

۳۱ – نصرالله احمد شاهی

۳۲- راج احمد شاهی

۳۳- موسی پیشداد(دانش آموز ۱٨ ساله)

۳۴- طاهره قاسمی (دانش آموز)

۳۵- حسین روحانی ( ۱۷ ساله دانش آموز و عضو تیم فوتبال سینگو)

۳۶- عبدالعلی یعقوب زاده

۳۷- بهروز یوسفی

۳۸- حمید مکرانی (دانش آموز ۱۷ ساله)

۳۹- ماشالله پورطرق(درجه دار نیروی دریایی، وی از محبوبیت زیادی دربین درجه داران نیروی دریایی
برخورداربود)

۴۰- غلامعلی علمشاهی

۴۱- ناصر اسکندری

۴۲ – حسن روان ، درخانه ای درخیابان سازمان حوالی تکیه معروفی بنام منبرکرتی در درگیری با عوامل پورمحمدی پس از چندین ساعت از پای درآمد

۴۳- جلالی

۴۴- محمود یوسفی در درگیری با عوامل پورمحمدی در اطراف قلعه گنج کشته شد

۴۵- عباس مکاری(دانش آموز)

۴۶- موسی مکاری (دانش آموز)

۴۷- قنبر پیشدست (حسابدار ارشد وکارمند اداره بنادر و کشتیرانی)در درگیری با عوامل پورمحمدی در اطراف قلعه گنج کشته شد

۴٨- عزیز پوراحمدی ، درخانه ای درخیابان سازمان حوالی تکیه معروفی بنام منبرکرتی در درگیری با عوامل پورمحمدی پس از چندین ساعت از پای درآمد

۴۹- اسحاق فرامرزی ( اسحاق وحشت زیادی در دل نیروهای دادستانی وامنیتی ایجاد کرده چون نیروهای امنیتی طی چند درگیری که منجر به کشته شدن تعدادی از آنان گشته، نتوانسته بودند وی را دستگیرنمایند اما عاقبت در یک برخورد خونین در نزدیکی روستای کهورستان بین بندرخمیر و بندرعباس موفق می شوند وی را از پای درآورند)

۵۰- احمد اسلامی جوزانی

۵۱- ناصر مرادی

۵۲- حجت دشتی

۵٣- سیروس دشتی

۵۴- سروش نیکخواه

۵۵- محمد قادری

۵۶- حمید معتقدی ( ۱۸ ساله دانش آموز،عضو تیم فوتبال سینگو)

۵۷- - منصور علی مرادی

۵٨- کمالی

۵۹- موسی آباد

۶۰- عبدالله حسینی

۶۱- ناصر دستوری

۶۲- غلامرضا سالاری (دانش آموز)

۶٣- علی کهوری

۶۴- محمد معینی ( دانش آموز)

۶۵- منصور بنازاده

۶۶- مسعود برخوردارزاده

۶۷- عباس برخوردارزاده

۶٨- سلیمان سلیمانی

۶۹- احمد اسلامی (دانش آموز)

۷۰- غلامشاه ضمیری

۷۱- سید حسین هاشمی

۷۲- احمد پیل افکن ( دانش آموز۱٨ ساله)

۷٣- کریم ترابی (دیپلمه ۲۰ ساله، کریم را بجرم داشتن چندبرگ اعلامیه تیرباران کردند)

۷۴- صالح نیایی

۷۵- علی مهمی

۷۶- موسی محمودی

۷۷- اسماعیل محمودی

۷٨- محمد عظیمی (۱۸ ساله دانش آموز ،عضو تیم فوتبال سینگو، پدر وی یکی ازفرهنگیان زحمتکش و سالها
دردبیرستان ششم بهمن خدمت کرده و موفق شده بود پس از سالها دارو و درمان صاحب یک فرزند شود که وی نیز بدست پورمحمدی تیرباران شد)

۷۹- صادقی

٨۰- علی احمدی سرخونی

٨۱- سعید خراسی

٨۲- محمد یزدانی

٨٣- بازماندگان

٨۴- حسین پور قنبری

٨۵- محمد تقی ترابی(دانش آموز ۱٨ساله)

٨۶- محمود خدادادزاده(دانش آموز۱٨ ساله)

٨۷- صنم قریشی (دانش آموز، صنم روز روشن در بلوار مرکزی شهر بندرعباس هنگامی که مشغول فروش نشریه بود در مقابل چشمان مردم توسط یکی از بازجویان پورمحمدی بنام شمشیری با اسلحه کمری بقتل رسید. شمشیری بخاطراین قتل حتی مورد بازخواست هم قرار نگرفت اما بعدا ترورشد)

لازم به یادآوری است که در تمام آن سالها ازخانواده تمامی کسانی که در زندان شهرک تیرباران شدند مبلغ هزارو دویست تومان پول تیردرخواست می شد و تا پول دریافت نمی گردید جسد را تحویل خانواده ها نمی دادند.


اسامی بچه های بندر که در دیگر شهرها به جوخه اعدام سپرده شدند با ذکر برخی جزییات جهت ثبت درتاریخ
ناصر فراقی – معلم اخراجی ، تابستان ۶۰دربلوار کشاورز تهران دستگیر و دو روز بعد بدون محاکمه در زندان اوین بدار آویخته شد
غلامرضا ترابی – در زندان عادل آباد شیراز تیرباران شد
رضا خالصی – در مشهد دستگیر و بدون محاکمه تیرباران شد


لیست زیر شامل اعدام شدگان دهه اول ٦٠ است و بیداران برای جمع آوری اسناد جنایات سیاسی مقاله فئق را که عینا از اخبار روز گرفته شده است درج می کند.

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه ۱٨ مرداد ۱٣٨۷ - ٨ اوت ۲۰۰٨

#socialtags