بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > روایت تصویر > ویدئو کمپين عفو بين الملل و امضا برای دو فعال زن زندانی در ایران

ویدئو کمپين عفو بين الملل و امضا برای دو فعال زن زندانی در ایران

يكشنبه 11 مه 2008

اين فيلم دودقيقه و بيست ثانيه به بهترين شکلي اهميت همبستگي و " امضا کردن" را نشان مي دهد. نشانگر تلاش های فردی است که آنگاه با هم شوند قدرت تا کچا مي توانند پيش روند.

امضا برای دو فعال زن زندانی در ایران
روناک صفارزاده و هانا عبدی دو زندانی عقیدتی

سالهاست سازمان عفو بين المللي برای مقابله با نقض حقوق بشر از همگان مي خواهد نامه به مسئولان بنويسند و تومار ها را " امضا" کنند.

اين فيلم دودقيقه و بيست ثانيه به بهترين شکلي اهميت همبستگي و " امضا کردن" را نشان مي دهد. نشانگر تلاش های فردی است که آنگاه با هم شوند قدرت تا کچا مي توانند پيش روند.

" امضای شما قدرت دارد" شعار اميد و حمايت سازمان عفو است، تلاشي ست برای نشان دادن توانمندی حرکتي فردی که هر چند کوچک مي نمايد اما مي تواند پيام رهايي برای در بندان شود.
تم های آن

١– آزادی زندانيان عقيدتي

٢ – مبارزه با خشونت عليه زنان

٣- مقابله با شکنجه گران

٤- لغو مجازات اعدام

٥– اعتراض به کودک سربازان

اين فيلم توسط آژانس TBWA\Paris ساخته شده است و جوايز زير را به خود اختصاص داده است.

١– جايزه ارتباطات همبستگي ٢٠٠٧

٢– جايزه کمپين شهروندی در سال ٢٠٠٨


امضا برای دو فعال زن زندانی در ایران

روناک صفارزاده و هانا عبدی

روناک صفارزاده و هانا عبدی دو زندانی عقیدتی، که برای دفاع مسالمت آميز از حقوق زنان دستگیر شده اند، همچنان در زندان بسر می برند.

هر دو بشکل فعال در کمپین تغییر برای برابری که تلاش برای بهرمند شدن زنان از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلامي است، شرکت داشتند. روناک صفارزاده و هانا عبدی در بند زنان زندان سنندج در بازداشت بسر مي برند.

روناک صفارزاده در تاریخ ١٧ مهر ١٣٨٦بازداشت شد يک روز پيش از آن وی در تجمعي برای بزرگداشت روز کودک در سنندج شرکت و در آنجا اقدام به گردآوری امضا برای " کمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز " کرده بود. خانواده اش موفق به دیدار با وی شده اند، اما او از داشتن امکان مشورت با وکیل محروم شده است. بنا به گفته ی فعالان "کمپین يک ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز " در ٨ آبان ماه مادر روناک صفارزاده به هنگامي که برای مطلع شدن از وضعيت دخترش به دادسرا مراجعه کرده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.

هانا عبدی دانشجو در تاريخ ١٣ آبان ماه ١٣٨٦ در منزل پدر بزرگش در سنندج بازداشت شد. وی نيز با خانواده توانسته است ملاقات کند اما از امکان مشورت با وکیل محروم شده است.

هر دو فعال زن از سوی ماموران وزارت اطلاعات بعد از بارزسي منزل و ضبط کامپيوتر و مدارک شخصي, و اعلاميه ها و تومار های مربوط به " کمپين يك ميليون امضاء براي تغيير قوانين تبعيض‎آميز " بازداشت شده اند.

عالی جناب

روناک صفارزاده و هانا عبدی هر دو بشکل فعال در کمپین برای برابری که تلاش برای بهرمند شدن زنان از حقوق برابر در قوانين اساسي جمهوری اسلاميست، شرکت داشتند.

یه عنوان عضو/ هوادار عفو بين الملل از شما خواهان آزادی فوری و بدون قيد و شرط روناک صفارزاده و هانا عبدی هستم که فقط برای فعالیت های مسالمت آمیز برای دفاع از برابری حقوق زنان با مردان در قوانين ايران دستگي شده اند.
همچين از شما خواهان گشودن پرونده ای برای تحقيق در رابطه با ضرب و شتم مادر روناک صفار زاده در دفتر دادسرای سنندج در ٨ آبان ماه هستم نا عوامل آن تحت تعقيب قضايي قرار گيرند.

از شما خواهان لغو همه ی قوانين تبعيض آميز در قوانين اساسي ايران هستم.

با آرزوی اقدام موثر شما این درخواست ها بهترين احترامات مرا پذيرا باشيد.

نشانی برای ارسال نامه :

عاليجناب آيت الله محمد هاشمي شاهرودی
حوزه رياست قوه قضاييه دفتر رئيس
تهران -خيابان ولي عصر خيابان پاستور سه راه جمهوری کد پستي ١٣١٦٨١٤٧٣٧

آدرس الکترونيکي info@dadgostary-tehran.ir

بر روی سایت سازمان عفو ببنید

متن انگلیسی

متن فرانسوی

#socialtags