بیداران

  دادخواهی برای حقیقت و عدالت

بازگشت به صفحه نخست > خاوران > کشتگان‌مان در خاوران نباید گم‌نام‌ونشان بماند!

کشتگان‌مان در خاوران نباید گم‌نام‌ونشان بماند!

چهار شنبه 4 فوريه 2009

تلاش کنیم که این گورستان گم‌نام‌و‌نشان نباشد تا انکارش ممکن نشود.

ما را یاری کنید!

می‌دانیم که گورستان خاوران، که در تخریبش می‌کوشند، مزار شماری از زنان و مردانی است که در جمهوری اسلامی بیشتر به دلیل وابستگی به گروه‌های چپ اعدام شده‌اند.

اما شمار درست، چهره و مشخصات بسیاری از آنها را نمی‌شناسیم و نمی‌دانیم. مقامات حکومتی از دادن اطلاعات به خانواده ها طفره رفته و گذاشتن سنگ و یادبود را بر خانواده‌ها ممنوع کرده‌اند. اما خانواده‌ها گواه هستند که در این گورستان به ظاهر گم‌نام‌و
‌ نشان عزیزان‌شان خفته‌اند.

تلاش کنیم که این گورستان گم‌نام‌و‌نشان نباشد تا انکارش ممکن نشود.

با خاوران مجازی در بیداران این تلاش آغاز شده است، با کمک، خانواده‌ها و آشنایان جانباختگان آرمیده در خاوران، که خود بخشی از آن هستیم. برای این کار به یاری شما نیازمندیم. تنها نام کافی نیست. مشخصات زیر
را برای بیداران ارسال کنید:

نام و نام خانواده‌گی

تاریخ و محل تولد

شغل

وضعیت خانوادگی

نام پدر و مادر

تاریخ بازداشت

محل بازداشت

پیوند سیاسی

تاریخ اعدام

زندان

محل مزار در خاوران ( ستون و ردیف)

ما را یاری کنید و این شاخص‌ها و عکس را برای ما بفرستید.

تماس بیداران

بیداران

#socialtags