متفرقه

مجوز نمایشگاه ایران مدیکال    اولین نمایشگاه بین المللی پرشکی در شهر آفتاب   فرم ثبت نام نمایشگاه ایران مدیکال         اولین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی بیمارستانی، توانبخشی و جشنواره سلامت و خانواده سالم

تبلیغات محیطی

۱۸ فروردین ۱۳۹۵ متفرقه

       بالن نمایشگاه                     بیلبوردهای نمایشگاه                         رادیو، تیزر تبلیغاتی و تابلوها         

   بالن نمایشگاه                     بیلبوردهای نمایشگاه                         رادیو، تیزر تبلیغاتی و تابلوها         

کتاب بیداران

۱۷ فروردین ۱۳۹۵ متفرقه

درج اطلاعات کامل شرکت ها درج محصولات شرکت ها     احتراما به استحضار می رساند دهمین کتاب لوازم تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی و دندانپزشکی بیداران ( به عنوان کتاب رسمی نمایشگاه ایران هلث هجدهم) در اردیبهشت ماه سال ۹۴ با موفقیت نشر و علاوه بر توزیع در نمایشگاه ایران هلث در کلیه مراکز درمانی، دانشگاهی […]