خبرهای شرکت

مجوز نمایشگاه ایران مدیکال    اولین نمایشگاه بین المللی پرشکی در شهر آفتاب   فرم ثبت نام نمایشگاه ایران مدیکال         اولین نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، دارویی، آزمایشگاهی بیمارستانی، توانبخشی و جشنواره سلامت و خانواده سالم

      کتاب نمایشگاه   بالن نمایشگاه   بیلبورد نمایشگاه   اسپیس بنر و رادیو نمایشگاه