آشنایی با ما

گروه مشاوره ای بیداران پارس فعالیت خود را در قالب یک شرکت ایده پرداز و مجری طرح های تبلیغاتی با نگاهی آینده نگر در راستای دستیابی به برترین جایگاه حرفه ای در حیطه کاری خود آغاز

 نمود.این گروه به عنوان یکی از زیر مجموعه های گروه بازرگانی بیداری فرد با بهره گیری از مدیران، کارشناسان و متخصصان با تجربه و گردآوری استعدادهای خلاق و به کارگیری تکنولوژی های روز

برای توسعه و ارتقاء سازمان ها و نهاد های دولتی وخصوصی می کوشد و همواره سعی کرده است با تشکیل تیم های کاری قوی، مبتنی بر روش های خلاقانه و نوین رضایت تمامی ذی نفعان ومشتریان

 خود را تامین نماید.

روی هم رفته اعتبار گروه مشاوره ای بیداران پارس به عنوان یک شرکت ایده پرداز و مجری طرح های تبلیغاتی، پیشرو در ایران به سبب عملکرد و کیفیت کاری آن می باشد .مشتریان ما

حتم دارند که خدماتی با کیفیت تمام عیار دریافت می کنند و شاید همین امر دلیلی برای ارتباط طولانی مدت مشتریانی باشد که یکبار از خدمات ما برخوردار شده اند.

 
هدف گروه مشاوره ای بیداران پارس، ارتقا سطح ارایه خدمات مشاور ه ای تبلیغاتی در راستای نیل به جامعه مترقی و برآوردن نیازهای شما است به شرط آن که
(شما واقعا بخواهید به اوج برسید)