شرکت بیداران پارس با همکاری  دانشگاه علوم پزشکی شیراز اقدام به انتشار نخستین بانک جامع اطلاعات پزشکی استان فارس در مهر ماه سال ۹۴ خواهد نمود.bidaran--shiraz-Health

 

 

ارسال دیدگاه