اتوماسیون نمایشگاهی

logo-faشرکت بیداران پارس افتخار دارد در زمینه خدمات نمایشگاهی شامل:

  • اتوماسیون پیش ثبت نام
  • ثبت نام نهایی
  • ثبت حضور در کلاس ها
  • ثبت حضور در کلیه فرآیندهای نمایشگاهی
  • صدور گواهی نامه دیجتال
  • امکان ذریافت تاییدیه گواهی اخذ شده در هر لحظه و مکان
  • و موارد دیگر…